Política de Privacitat

PONTUAL és responsable d`aquest lloc web. La present política de privacitat abasta aquest lloc web, així com altres llocs que mencionen aquesta política. La privacitat de l`usuari és important per a PONTUAL.

PONTUAL es compromet a respectar la privacitat del visitant i a processar les seves dades personals de forma curosa i confidencial, d`acord a les lleis aplicables. Les dades no es processaran per a altres finalitats de les especificades aquí.

PONTUAL es reserva el dret d`actualitzar o modificar la seva Política de Privacitat en qualsevol moment, en particular, per adaptar-la als canvis legislatius. S`aconsella al visitant, comprovar regularment aquesta informació.

2. CONSENTIMENT

A l`utilitzar aquest lloc web, el visitant està donant el seu consentiment per a la recollida i utilització de la informació.

PONTUAL pot modificar, agregar o eliminar qualsevol política de privacitat d`aquest lloc web a través de l`actualització del contingut d`aquesta pàgina.

3. ¿QUIN TIPUS DE DADES SÓN RECOLLIDES PER PONTUAL?

PONTUAL recull les dades sobre les empreses que són els seus clients i els seus col·laboradors, en particular nom, correu electrònic, càrrec i telèfon.

4. ¿PER A QUINES FINALITATS RECULL PONTUAL DADES PERSONALS DE L`USUARI

Les dades recollides en el lloc web es destinen al processament de les comandes i la comunicació amb els clients, procés de sol·licituds d´informació, anàlisi estadístic, així com el corresponent us per a finalitats de màrqueting directe.

5. PONTUAL UTILITZA LES DADES PERSONALS PER A MÀRQUETING DIRECTE?

PONTUAL Podrà utilitzar les dades personals del visitant para a enviar-li qualsevol correu electrònic no sol·licitat, relacionat amb productes o ofertes comercials que puguin ser del seu interès. PONTUAL no ven ni negocia les seves dades.

El visitant autoritza expressament a PONTUAL a enviar informació sobre productes i serveis, que poden ser del seu interès utilitzant les seves dades personals a efectes de màrqueting directe a través de qualsevol canal de comunicació, en particular mitjançant l’ús de correu electrònic, telèfon, SMS, MMS o altres formes de trucada automàtica.

PONTUAL no comercialitzarà ni compartirà la seva base de dades de clients amb tercers.

6. ¿QUI ACCEDEIX A LES DADES PERSONALS DEL VISITANT?

PONTUAL no revela a tercers les dades personals dels seus visitants sense el seu consentiment, excepte (1) quan es tracte de les empreses del Grup PONTUAL, o (2) on és necessari per els empleats, proveïdors o socis de negocis de PONTUAL, que poden proporcionar un producte o servei o executar una funció en nom de PONTUAL, o (3) quan sigui requerit o permès per la llei.

PONTUAL adoptarà les precaucions raonables per a garantir que els seus empleats o col·laboradors amb accés a dades personals rebin una formació adequada al seu correcta processament, amb respecte a la present política i a les obligacions legals de protecció de dades. En cas d´incompliment, PONTUAL , aplicarà sancions disciplinaries als seus empleats i Col·laboradors.

Sempre que PONTUAL hagi de divulgar les dades personals del visitant, salvaguardarà el compliment de la Lleis de Protecció de Dades Personals, en particular a través de la previsió de disposicions contractuals que garanteixin que el tercer utilitza les dades rebudes solament per a les finalitats especificades, i de conformitat amb les finalitats descrites en aquesta política i, que fa ús de mitjans de seguretat adequats per protegir les dades personals del visitant contra tractaments il·legals o no autoritzats, així com contra la seva pèrdua accidental, destrucció o altres accions nocives.

7. ¿ON SÓN GUARDADES LES DADES DE L`USUARI

PONTUAL guarda les dades dels seus visitants en els seus servidors ubicats a Portugal. Aquests servidors es protegeixen i es mantenen d`acord amb alts estàndards de seguretat i es respecten les lleis de privacitat aplicables.

8. ¿LES DADES DE L`USUARI ESTAN SEGURES A PONTUAL??

PONTUAL ha pres les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a protegir adequadament les seves dades sobre el processament i l`accés no autoritzats.

PONTUAL desenvolupa tots els esforços raonables i adequats per evitar l`ús no autoritzat o il·legal de les dades personals del visitant, així com la seva pèrdua, destrucció o dany. Tanmateix, PONTUAL no pot proporcionar una garantia absoluta de les dades del visitant.

Un PONTUAL protegeix la seguretat de les dades personals del visitant a través dels següents medis: (1) l`ús xifrat amb el certificat en totes les comunicacions de llocs web, (2) la contrasenya a utilitzar per accedir a la pàgina web; i (3) limitació de l`accés a les dades personals ( per exemple, accés solament als empleats o treballadors de PONTUAL que necessitin accedir a ells per a les finalitats anteriorment descrites.

Un PUNTUAL demana la col·laboració del visitant per mantenir la seguretat de les dades personals i recomana que: (1) no utilitzi un nom d`usuari i contrasenya que siguin fàcils d`endevinar; (2) canviï la contrasenya regularment; i (3) no divulgui la contrasenya a qualsevol persona.

9. I QUIN HI HA ENLLAÇOS EN EL WEBSITE??

El lloc web de PONTUAL pot contenir enllaços a altres llocs web i direccions de correu electrònic d`empreses no pertanyents a PONTUAL. La present política de privacitat no s`aplica a aquests llocs web i direccions de correu electrònic.

Si utilitza un vincle disponible en aquest lloc web per anar a un altre lloc web i proporciona dades personals en aquest lloc, el procés de les dades estarà subjecte a la declaració de privacitat d`aquest lloc web.

10. PONTUAL UTILITZA COOKIES EN EL LLOC WEB?

El lloc web de PONTUAL utilitza cookies en certes àrees.

Las cookies són arxius que emmagatzemen informació en el disc dur o navegador del visitant, permetent que els llocs web els reconeguin i sàpiguen que ja els va visitar anteriorment.

El visitant pot configurar els seu navegador per a rebutjar les cookies, però en aquest cas, el lloc web o parts del mateix poden no funcionar correctament.

Les cookies s´utilitzen per supervisar i analitzar l`ús del lloc web, permetent a PONTUAL identificar i servir millor al visitant.

PONTUAL no comparteix cookies amb tercers, inclosos proveïdors externs da dades o llocs web.

11. ¿QUINS DRETS TÉ EL VISITANT RESPECTE A LES DADES?

D`acord a Lleis de Protecció de Dades Personals, el visitant té dret a obtenir informació sobre les seves dades personals. Vostè té el dret de saber quines dades personals han estat processades per PONTUAL, podent també requerir a PONTUAL per corregir, complementar, bloquejar o eliminar les dades totalment o parcialment en cas de resultar incomplets, incorrectes o irrellevants a efectes de processament.

L`actualització de les dades ha de ser efectuada pel propi client en el lloc web, en la secció específicament disponible a tal efecte.

Si desitja, en qualsevol moment, deixar de formar part de la base de dades PONTUAL podrà exercir aquest dret, contactant-nos a través dels següents mitjans:

Correu electrònic: info@pontualsoftware.com
Telefone: +351 256 379 510
Horari d`atenció: dilluns a divendres, de 9.00h a 18.30h
Lloc web: www.pontualsoftware.com