Descobrir JurisFlow​

Una plataforma dissenyada per optimitzar la gestió d’informació en els despatxos d’advocats o departaments jurídics de les organitzacions
Què és JurisFlow?
És el programari localitzat en el núvol, amb més capacitat per compartir dades de forma segura i eficient, per ser una eina col·laborativa i multi idioma, per les seves apps per a dispositius mòbils, el seu nivell d’integració amb Microsoft i la incorporació de solucions digitals destinades a augmentar la productivitat, la rendibilitat i la seguretat del seu despatx.
Per què utilitzar JurisFlow?

JurisFlow és una eina desenvolupada pensant en la modernització digital dels despatxos d’advocats en un entorn legal i social canviant, com hem vist amb el Covid-19. Es tracta d’una eina intuïtiva, fàcil d’instal·lar, que integra tota la informació del seu despatx, automatitza els seus processos, generalment burocràtics i, permet als advocats dedicar-se a el 100% a la seva tasca principal, donant una visió d’absoluta modernitat, professionalitat i eficiència.

Jurisflow per a

Despatx d'Advocats​

Jurisflow per a

Departaments Jurídics​