Avís legal

PONTUAL pot modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment qualsevol de les Condicions d’ús d’aquest lloc web. Per tant, es recomana al visitant que consulti aquesta informació regularment.

2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

En accedir a aquest lloc web, el visitant declara haver llegit, entès i acceptat les Condicions d’ús que es descriuen a continuació, sense necessitat de cap acte o consentiment posterior.

3. DRETS D'AUTOR

Els textos, imatges, vídeos, animacions i tota la informació, juntament amb la forma en què es representen gràficament al lloc web, així com el disseny i l’estructura del lloc web (materials i informació), estan subjectes al copyright de PONTUAL.

PONTUAL no concedeix al visitant llicència ni drets de propietat sobre els materials i la informació, de manera que no té dret a reproduir-los amb cap altre propòsit que no sigui per a ús personal.

Ni aquest lloc web ni parts d’ell es poden copiar, distribuir, modificar o col·locar en altres llocs web, sense l’autorització prèvia i per escrit de PONTUAL.

4. ENLLAÇOS A PÀGINES DE TERCERS

PONTUAL pot proporcionar enllaços a pàgines de tercers al seu lloc web. Aquests llocs no són propietat ni són operats ni controlats per PONTUAL i, per aquest motiu, PONTUAL no es fa responsable del seu contingut. L’ús d’aquests enllaços és responsabilitat exclusiva del visitant.~

PONTUAL proporciona la informació d’aquest lloc web tal com és, en el màxim permís per a la legislació aplicable, i proporciona cap tipus de garantia de sentit, expressa o implícita. Com crec que la informació és correcta, fins i tot pot incloure errors o inexactituds.

SPECIFIC no representa cap garantia de que continuïn les funcions o aplicacions d’aquest lloc web, que no seran errors. ESPECIAL en el garant que el servidor d’E / S i el web no contindran cap altre component. ESPECÍFIC en el garant que els materials d’aquest lloc web són adequats per als propòsits d’altres llocs. Està prohibit utilitzar materials d’un territori en ocasions il·legals.

6. ABANDONAMENT

SPOT POT interromp la web en qualsevol moment i el sentit anticipa avisos.

7. EXENCIÓ RESPONSABILITAT

Puntualment declina qualsevol responsabilitat pels errors que puguin produir la causa d’errors del sistema (temporals o permanents) al web, aplicacions o altres. En el cas que sigui possible segons la legislació aplicable, SPECIFIC no serà responsable dels danys derivats de la impossibilitat d’utilitzar el lloc web.